Courses

 


 

 

Previous courses:

Nuklearmedicinsk njurdiagnostik
Tid: 8-10 maj 2017 (2 halvdagar och en heldag)
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Malmö
Kursen syftar till att kursdeltagaren ska kunna förstå och värdera olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet för optimal njurdiagnostik. Målgrupp är läkare, BMA/SSK och fysiker med intresse för nuklearmedicin.
Kursschema>>

Nuklearmedicinsk njurdiagnostik
Tid: 18-19 maj 2015 (1 1/2 dag)
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Malmö
Kursen syftar till att kursdeltagaren ska kunna förstå och värdera olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet för optimal njurdiagnostik. Målgrupp är läkare, BMA/SSK och fysiker med intresse för nuklearmedicin.
Kursschema>>

PET/CT i onkologisk diagnostik
Tid: 16-18 april 2012
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Malmö
Kursen vänder sig till läkare och annan vårdpersonal som kommer i kontakt med PET/CT-undersökningar men har ingen eller liten egen erfarenhet av att arbeta med metoden.
Kursschema>>

The Third MADEIRA training course on Imaging in Nuclear Medicine in Munchen, October 5-8, 2010
http://www.helmholtz-muenchen.de/en/madeira/training-courses/third-madeira-training-course/index.html

The Second MADEIRA training course on Radiation Protection in Nuclear Medicine in Malmö, November 17-20, 2009
http://www.med.lu.se/klinvetmalmo/medicinsk_stralningsfysik/course
http://www.helmholtz-muenchen.de/en/madeira/training-courses/second-madeira-training-course/index.html

 

Previous SK courses: (in Swedish)

SK-kurs i Onkologisk nuklearmedicin, senast hållen 12-16 April, 2010.
Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om metodik, utförande och tolkning av nuklearmedicinska undersökningar inom onkologin. Stor vikt läggs vid PET/CT, men även skelettscintigrafi och scintigrafi med specifika tumörmarkörer behandlas. En introduktion till användningen av datoriserat beslutsstöd inom nuklearmedicinak diagnostik ges även. Kursen innehåller även en översikt över isotopterapi. Undervisningen är föreläsningar kombinerad med gruppövning med tolkning av patientfall.